top of page

KVALITET OCH MILJÖ

Kvalitet och miljö:

Elprojekt konsult nyttjar vårt verksamhetssystem för vårt dagliga kvalitets- och miljöarbete som bygger på kvalitetssäkring samt miljöanpassad projektering.

 

Sen hösten 2018 är vi certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Vi har genom åren skapat oss erfarenhet för branschens vanligaste miljöcertifiering av byggnader så som BREEAM, LEED, Green Building, MIljöbyggnad samt Well.

Policy:

Vi har följande policys i vårat verksamhetssystem:

  • Kvalitetspolicy

  • Miljöpolicy

  • Arbetsmiljöpolicy

  • Etikpolicy

  • Integritetspolicy

Policys delges kunder/samarbetspartners vid förfrågan.

SCAB_ISO_9001_Sve_RGB.png
SCAB_ISO_14001_Sve_RGB.png
bottom of page