PROJEKT

Laddning 500 - Laddplatser elbilar i Göteborg

Detaljprojektering laddplatser i flertalet siter med totalt 500st platser i Göteborgsområdet.

GoCo The House

Detaljprojektering el- och telesystem för kontorsbyggnad

Wendelstrand Landvettersjön

Projektering el- och telesystem för nytt bostadsområde

Fujirebio

Detaljprojektering el- och telesystem för laboratoriebyggnad

Audi Göteborg - Möller bil

Detaljprojektering el- och telesystem.

Lokomotivet

Detaljprojektering ombyggnation av industrifastighet till kontor.

Scandic Helsingborg

Projektering systemhandling för el- och telesystem Scandic.

Sisjödals äldreboende

Projektering förfrågningsunderlag nybyggnad äldreboende.

SKF Nytt HK

Detaljprojektering avseende ombyggnad av lagerbyggnad till kontorsfastighet.

Rosendalsskolan

Detaljprojektering av nybyggnation samt ombyggnation av skola i 4st byggnader för 550 elever.

Handel Kviberg

Detaljprojektering av 2st handelsfastigheter med bland annat hyresgästanpassningar för LIDL och F24.

Gårda Vesta

Detaljprojektering avseende nybyggnad kontorsfastighet.

Riverton Hotel (illustration White arkitekter)

Detaljprojektering el- och telesystem för ombyggnad hotellbyggnad.

BRA HQ

Detaljprojektering avseende nybyggnad kontorsfastighet.

Västlänken - Station Centralen

Detaljprojektering av ledningsomläggningar.

St Jörgen - Open Air

Projektering bygghandlingar avseende el- & telesystem för utbyggnad av poolområde

VOLVO PVD

Detaljprojektering av el- & teleinstallationer vid nybyggnad av 22000 m² kontorshus.

VOLVO RB

Upprättande av förfrågningsunderlag för ombyggnad av kontorslandskap.

DRIVHUSET

Detaljprojektering avseende ombyggnad av kontorsbyggnad på 6 våningar.

KUNGSPORTSHUSET

Detaljprojektering el- och telesystem avseende restaurang och kontorsbyggnad.

BULTFABRIKEN

Detaljprojektering avseende nybyggnad av butik, lager och kontorsbyggnad.

TÅNGEREDS EKOBY

Upprättande av systemhandling avseende 16 lägenheter i Brf Tångeröd Ängshusen för arkitekt Inobi AB och beställare Tångeröds Fastighetsutveckling AB.

JÄRNBROTT DAGLIG VERKSAMHET

Detaljprojektering avseende ombyggnad av kontorsbyggnad till daglig verksamhet.

HISINGSBRON

Projektering avseende flytt av optokanalisation för tele/fiber.

SKF - ONE ROOF

Projektering av bygghandlingar för processkraft inom SKF´s nya lokaler i Gamlestaden.

GAMLESTADENS RESECENTRUM

Detaljprojektering av nya byggnader med kontor- och handelsytor.

VILLA THERESE

Detaljprojektering av exklusiv privatbostad, projektering avser el & telesystem, KNX, säkerhet, ljud & bild samt CCTV-system.

TORPAGATAN

Detaljprojektering 6st kedjehus och 10st radhus på Torpagatan i Göteborg.