top of page

TJÄNSTER

PROJEKTERING
Projektering är grunden i vår verksamhet, vi utför projektering för de flesta el- & teletekniska system, i huvudsak:
- Kanalisationssystem
- Kraftsystem
- Belysningssystem
- Styrsystem
- Teletekniska system
- Säkerhetssystem
- Brand & Utrymningslarmsystem 
 
Vårt engagemang och kompetens grundar sig i mångårig erfarenhet inom elteknikbranschens olika typer av komplexa system, vi säkerställer att rätt kompetens nyttjas för respektive projekt.

Med över 400 projekteringsuppdrag sedan start så har vi skapat oss en bra grund i kommande uppdrag, då vi arbetar nära kunder med direkt återkoppling tar vi med oss rätt erfarenhet in i kommande uppdrag.

Vi projekterar med användarvänlighet i fokus, vår ambition är att skapa hållbara byggnader med energioptimerade lösningar. Vi är lyhörda och kundens målsättning är mycket viktig, att projektera genomarbetade och förankrade lösningar är grunden i vår verksamhet. Vi skall vara våra kunders tekniska stöd i deras verksamhet.

Projektering utförs i såväl övergripande tidig projektering i form av systemhandlingsskede men även i senare detaljprojekteringskede med bygghandling som arbetsunderlag och relationshandling som slutlig produkt.

Vi nyttjar marknadens senaste programvaror för att hjälpa kunden på bästa sätt i såväl mindre enklare projekt till större projekt där krav på BIM och 3D-projektering föreligger.
 
image.png
 
 
PROGRAMMERING / DRIFTSÄTTNING

Programmering/driftsättning av olika styrsystem är en betydande del av vår verksamhet, vi programmerar med fokus på användarvänlighet för kundens framtida drift och handhavande.

 

Projekt för driftsättning är allt från smarta hem till större kommersiella projekt, genom erfarenhet från över 100 driftsatta projekt säkerställer vi användarvänligheten genom direkt kontakt med slutanvändare.

 

Driftsättning avser programmering av specifika system så väl som integration mellan belysningssystem, AV-system, säkerhetssystem samt styrsystem för klimat.

 

Att driftsätta våra projekterade anläggningar ger oss en god återkoppling till vår projekteringsavdelning samt en kvalitetshöjning efter varje utfört projekt.
 

System som vi i huvudsak utför är:

- KNX

- DALI

- Control4
- Crestron

- Smart-house

image.png
 
 
BESIKTNINGAR
Entreprenadbesiktning utgör en del av vår verksamhet, genom åren har över 600 besiktningsuppdrag utförts.

Krav på SBSC-certifiered besiktningsman uppfylls. 


Besiktningar utförs i olika skeden som exempelvis:
- Förbesiktning
- Slutbesiktning
- Efterbesiktning
- Särskild besiktning
- Statusbesiktning
- Besiktning för anläggningsinnehavarens fortlöpande kontroll
 
 
UTREDNINGAR
Vi utför utredningar för såväl tidiga skeden vid ombyggnationer eller nybyggnationer.

Vi utför även LCC-analyser och andra utredning utifrån långsiktigt perspektiv.

Energioptimering, elektromagnetiska fält och elmiljö är andra typer av utredningar som våra kunder efterfrågar.
 
image.png
 
 
MÄTNINGAR
Vi utför diverse mätningar åt kunder, exempelvis:
- Effektmätning med ström- och spänningsmätning vid
ombyggnationer för att säkerställa tillräcklig kapacitet.
- Mätning av övertoner där problematik har uppstått. 
Termografering av elinstallationer där misstanke om problem finns eller där anläggningsinnehavaren vill säkerställa driften i sin anläggning.
Termografering.JPG
 
 
KALKYLER
Vi upprättar entreprenadkalkyler åt entreprenörer samt investeringskalkyler i tidiga skeden åt beställare/slutkunder.
image.png
 
 
KONTROLL & GRANSKNING
Vi är beställare behjälpliga med granskning av exempelvis annan konsults handlingar eller granskning av upprättade ritningar från entreprenörer.
 
Kontrollant-uppdrag under byggtid åt beställaren, vi bistår beställaren med erforderlig hjälp så att entreprenaden fortlöper framåt enligt ställda förväntningar.

 
zoom-16120399-3.jpg
 
 
SAMORDNAD PROVNING
Vi utför samordnad provning åt våra beställare.
bottom of page